ADVOPASS HİZMET SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

İşbu Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (“SÖZLEŞME”), BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ / 0081666527 kayıltı ŞEHİT MUHTAR MAH. ATIF YILMAZ CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 3 BEYOĞLU / İSTANBUL adresinde mukim ADVOPASS TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK YAZILIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“ADVOPASS”) tarafından sunulan www.advopass.com (“Site”) ve mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) (Site ve Mobil Uygulama birlikte “UYGULAMA” olarak anılacaktır) kullanım haklarının sağlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.

 

1. TARAFLAR

 

İşbu SÖZLEŞME, ADVOPASS ile (ii) UYGULAMA üzerinden ulaşılan UYGULAMA’yı kullanmak üzere Sözleşme hükümlerini kabul ederek, KULLANICI olarak kaydolan kullanıcı (“KULLANICI”) arasında akdedilmektedir.

 

SÖZLEŞME’de ADVOPASS ve KULLANICI bundan böyle ayrı ayrı “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmaktadır.

 

2. TANIMLAR

 

ALT HESAP: KULLANICI’ya açılan özel üyelik kapsamında, KULLANICI’nın, aynı kurum, kuruluş, şirkette birlikte çalıştığı, istihdam ettiği kişilere, HESAP üzerinden tahsis edilen alt üyelikler anlamına gelir.

 

BULUT: VERİ MERKEZİ’nde kurulu olan bulut sunucusunu ifade eder.

 

ADVOPASS: GÜN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. tarafından geliştirilen ve işbu SÖZLEŞME’ye konu hizmetlerin sağlanması konusunda GÜNCREPRO’ya münhasır lisans verilmiş olan Hukuk Hizmetlerinde Otomasyon ve Kaynak Yönetimi konularında entegre yazılımı ifade eder.

 

HESAP: UYGULAMA’nın kullanımı için KULLANICI’ya açılan özel üyelik anlamına gelir.

 

HİZMET PAKETİ: UYGULAMA kapsamında sunulan hizmetlerin türlerine ve kapsamlarına göre farklılaştırılmış olan ve güncel olarak www.ADVOPASS.com adresinde belirtilen hizmet paketlerini ifade eder.

 

İÇERİK: KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya yüklenen veriler anlamına gelir.

 

KULLANICI: UYGULAMA’dan faydalanmak için Site’ye kullanıcı olarak kaydolan ve/veya giriş yaparak kullanan gerçek kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder. Kendilerine ALT HESAP tahsis edilen kişiler de işbu SÖZLEŞME kapsamında KULLANICI olarak anılacaktır.

 

MOBİL UYGULAMA: KULLANICI’nın UYGULAMA’ya ulaşabildiği mobil UYGULAMAu eder.

 

SİTE: KULLANICI’nın UYGULAMA’ya ulaşabildiği internet sitesini ifade eder.

 

ŞİRKET: Bir veya aralarında ortaklık ve/veya istihdam ilişkisi bulunan birden fazla avukatın aynı isim altında birlikte çalışmakta olduğu kurumu veya bünyesinde bir veya birden fazla avukatı istihdam etmekte olan kurumları ve diğer ticaret şirketlerini ifade eder.

 

TÜKETİCİ: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

VERİ MERKEZİ: ADVOPASS’nun UYGULAMA üzerine KULLANICI tarafından yüklenen İÇERİK’i saklamak konusunda bulut sunucu hizmeti aldığı ve Türkiye’de bulunan bağımsız üçüncü taraf veri merkezini ifade eder.

 

UYGULAMA: ADVOPASS ismi verilmiş olan Hukuk Hizmetlerinde Otomasyon ve Kaynak Yönetimi Yazılımının Bulut Uygulamasını ve uygulama ile sağlanan hizmetlerin tümünü ifade eder.

 

3. KONU

 

İşbu SÖZLEŞME, ADVOPASS tarafından, ADVOPASS’ya ait SİTE ve/veya MOBİL UYGULAMA üzerinden erişilen BULUT tabanlı UYGULAMA ile KULLANICILARA verilecek hizmetlerin belirlenmesi, UYGULAMA’dan faydalanılması ve KULLANICI tarafından yüklenen İÇERİK’e ilişkin şartlar ile TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

 

SİTE üzerinde UYGULAMA’nın kullanımına ilişkin olarak ADVOPASS tarafından KULLANICI’ya sunulan/ sunulacak kullanım koşulları gibi düzenlemeler de işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

 

4. UYGUN KULLANIM KOŞULLARI

 

4.1. UYGULAMA kapsamında sunulan HİZMET PAKET’lerine ve bu paketlerin içeriğinde yer alan hizmetlerin güncel listesine www.ADVOPASS.com adresinde yer verilmekte olup, bu liste altında yer alan hizmet türleri, ADVOPASS’nun takdirinde olmak üzere, KULLANICI’ların yorum ve geri bildirimleri kapsamında zaman zaman değiştirilebileceği gibi, ADVOPASS da zaman zaman bu hizmetlere yenilerini ekleyip mevcut hizmetlerde değişiklik ve/ veya güncelleme yapabilecektir. ADVOPASS, UYGULAMA’nın güvenliğini sağlamak, sistemlerin işlevlerindeki bir değişikliği yansıtmak, hataları ortadan kaldırmak veya UYGULAMA’yı teknik gelişime uyarlamak amaçlarıyla zaman zaman güncellemeler sağlayabilir ve gerekmesi halinde KULLANICI UYGULAMA güncellemelerini zamanında yapmakla yükümlüdür. UYGULAMA’nın KULLANICI tarafından zamanında güncellenmemesinden doğabilecek aksamalardan ADVOPASS sorumlu değildir.

 

4.2. KULLANICI’nın, SİTE üzerinden, “Hizmet Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “DEVAM” seçeneğini tıklaması ile kabul beyanının ADVOPASS kayıtlarına geçtiği anda SÖZLEŞME hükümleri kabul edilmiş sayılarak SÖZLEŞME yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI da bu beyanı ile işbu SÖZLEŞME’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3. İşbu SÖZLEŞME’nin bir tüzel kişi adına kabul edilmesi, ilgili kişinin bu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösterir. ADVOPASS, ilgili kişinin imza yetkisini gösterir evrakı her zaman talep edebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin yetkisiz bir kişi tarafından kabul edilmesi halinde, işbu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

 

4.4. KULLANICI, ADVOPASS’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. UYGULAMA, SÖZLEŞME’nin kabulü akabinde ilk 14 (ondört) günlük deneme süresi boyunca ücretsiz olup, UYGULAMA’ın kullanımı için UYGULAMA üzerinde KULLANICI’ya özel deneme hesabı açılacaktır. Ücretsiz kullanım dönemi sonunda ya da KULLANICI’nın bu dönem içinde memnun kalmasını takiben her zaman, KULLANICI Site’de yer alan HİZMET PAKETLERİ’nden birini seçerek ve ödemeyi gerçekleştirerek, paketi dahilinde UYGULAMA’nın kullanımına kendisine KULLANICI HESABI açılarak ve seçimi halinde ALT HESAPLAR açılarak devam edebilir.

 

4.6. İlk 14 (öndört) günlük deneme süresinin sonunda herhangi bir HİZMET PAKETİ seçimi yapılmaması halinde, KULLANICI’nın UYGULAMA’dan çıkması için işbu Sözleşme’de madde 13’te düzenlenen çıkış prosedürleri yürütülecektir. Çıkış prosedürünün tamamlanması ardından kendisine tahsis edilen HESAP iptal edilecektir.

 

4.7. İşbu SÖZLEŞME kapsamında ve www.ADVOPASS.com adresinde tanımlanan BİREYSEL PAKET kullanımı dışında, açılan HESAP, ŞİRKET için açılmış bir hesap olup uygun paketin tercih edilmesi halinde, aynı ŞİRKET’te çalışmakta olan diğer çalışanlara da KULLANICI HESABI altında ALT HESAP’lar ilgili paket ücretinin ödenmesi karşılığında açılabilecektir. KULLANICI’nın kullandığı ADVOPASS kullanıcı adı ve şifresi her bir KULLANICI’ya özeldir ve bu ADVOPASS kullanıcı adı ve şifresi ile sadece bir (1) HESAP oluşturma imkanına sahiptir. Aynı ADVOPASS kullanıcı adı ve şifresi ile iki farklı KULLANICI kaydı yapılamaz.

 

4.8. KULLANICI, kendi belirleyeceği ve güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olduğu şifre ile ADVOPASS’yi kullanacaktır. KULLANICI, şifresini değiştirmek istediği takdirde, şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğunda olmak üzere dilediği zamanda değiştirebilecektir. ALT HESAP açılımı ve bu ALT HESAP’lara ait şifrelerin güvenli kullanımı da KULLANICI’nın sorumluluğudur. KULLANICI, şifresini paylaşması, şifresini kaybetmesi ya da şifresinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumlarında konuyu derhal ADVOPASS’ya bildirip yeni şifre temin etmedikçe, şifresi ile yapılan işlemlerden gerek ADVOPASS’ya gerek üçüncü kişilere karşı kendisinin sorumlu olacağını, ADVOPASS’nun bu durumda herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. KULLANICI, dahil olduğu UYGULAMA hizmetlerine, ADVOPASS’nun bildirdiği SİTE ve/veya MOBİL UYGULAMA üzerinden ulaşabilecektir. ADVOPASS, KULLANICI’ya UYGULAMA kullanımına ilişkin üyelik dahilinde tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

 

4.10. KULLANICI, ADVOPASS veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, UYGULAMA, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, ADVOPASS yazılımının kullanımını engelleyebilecek ya da ADVOPASS’ye hasar verecek nitelikte ve ADVOPASS’nin izin verdiği sınırların ötesinde yükleme, erişim ya da işlemler, müdahaleler yapamaz. ADVOPASS’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin ADVOPASS hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, ALT HESAP’lar hariç, ADVOPASS’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. ADVOPASS’nin kullanılması ve ALT HESAPLAR açılması her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

 

4.11. KULLANICI, ADVOPASS hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu tam ve doğru olarak doldurarak KULLANICI hesabı açmayı ve ADVOPASS kullanıcı adını ve şifresini girerek, ADVOPASS’nin sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. UYGULAMA’nın en uygun şekilde çalışması ve sonuç vermesi için KULLANICI tarafından verilerin UYGULAMA’ya tam, doğru ve hatasız girilmesi gerekir. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış veya eksik bilgi beyanında bulunan KULLANICI, gerçek bilgilerini eksiksiz sağlayana kadar, ADVOPASS bu KULLANICI’ya sağladığı UYGULAMA’yı durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca KULLANICI HESABININ yetkisiz olarak kullanıldığına dair işaretler varsa ve/veya KULLANICI HESABINDAN UYGULAMA’ya yetkisiz erişim sağlanmış veya sağlanmaya çalışılmışsa, ADVOPASS HESABI engelleyebilir. Böyle bir durumda, ADVOPASS, KULLANICI HESABI bilgilerinde bulunan e-posta adresi aracılığıyla derhal KULLANICI’ya bildirimde bulunacak ve KULLANICI’nın, ADVOPASS’nun sistemlerine yetkisiz erişim elde etmeye çalıştığı varsayımına ilişkin bilgiler bulunmadığı sürece, KULLANICI’nın HESABINA yeniden erişim izni verecektir.

 

4.12. KULLANICI, hizmetlerden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin güncel olmaması nedeniyle UYGULAMA’ya erişim sağlanamamasından, yaşanabilecek gecikmelerden ve UYGULAMA’dan faydalanılamamasından ADVOPASS sorumlu değildir.

 

4.13. KULLANICI, kendisine ADVOPASS tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için ADVOPASS’ye kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (varsa KEP adresi, e-posta, cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanılacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 

4.14. KULLANICI kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla, ADVOPASS üzerinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta ve varsa KEP adresini güncel tutmak, ADVOPASS’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

 

4.15. KULLANICI kayıt olurken ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra ADVOPASS’ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. KULLANICI tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı KULLANICI, ADVOPASS’dan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ve açıkça kabul eder.

 

4.16. KULLANICI, ADVOPASS hizmetlerini www.ADVOPASS.com adresinde belirtilen kullanım talimatları ve bilgilendirmeler doğrultusunda kullanmakla ve verilerin tam ve doğru şekilde girilmesinden emin olmakla yükümlü olup UYGULAMA’nın sunduğu hizmetlerden tam ve doğru sonuç alınmasının bu talimat ve bilgilendirmelere uygun olarak kullanılmasına bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya KULLANICI’nın kullanmakta olduğu diğer uygulama ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda ADVOPASS’dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya sair herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.17. KULLANICI, ADVOPASS’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce ADVOPASS şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya ADVOPASS’ya derhal ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. ADVOPASS, KULLANICI tarafından anılan fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi derhal haklı sebeple feshedebilir ve her türlü hukuki hakkını saklı tutar.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. KULLANICI, kota limitli bir internet bağlantı noktasından bağlanarak ADVOPASS hizmetinden yararlanması halinde, diğer benzer internet hizmetlerinde olduğu gibi kota limitinden kullanılacağı konusunda bilgilendirildiğini, bu sebeple oluşabilecek kota aşımından ADVOPASS’nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.ADVOPASS’nin kullanımı için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, KULLANICI tarafından aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması ve KULLANICI’nın aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

 

5.2.1. KULLANICI’nın UYGULAMA’ya erişebilmesi için kendi bilgisayarında ve dünyanın herhangi bir yerinde dosyalarına erişebilmesi için kullandığı cihaz internete bağlı olmalıdır. Kullanıcının, hem kişisel bilgisayarında hem de dünyanın herhangi bir yerinde verilerine erişmek maksadıyla kullanacağı bilgisayarda güncel bir internet tarayıcısı yüklü olmalıdır.

 

5.2.2. KULLANICI, ADVOPASS kullanımı için www.ADVOPASS.com adresinden ulaşılabilecek kullanım talimat ve bilgilendirmelerini okumakla yükümlüdür.

 

5.3. Sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde ADVOPASS’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ADVOPASS’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:

 

5.3.1. KULLANICI’nın, UYGULAMA hizmetlerini, kullanım talimat ve bilgilendirmelerinde belirtilen şekillerde kullanmıyor olmasından kaynaklanan sorunlar,

 

5.3.2. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI’nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;

 

5.3.3. KULLANICI’nın, asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanmamasından ve gerekli bu donanımı kendisinin temin etmemesinden doğan ve doğacak Uygulama/donanım uyuşmazlıkları;

 

5.3.4. KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;

 

5.3.5. KULLANICI’nın kullanmakta olduğu diğer yazılım ve donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle ADVOPASS hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

 

5.3.6. KULLANICI’nın ADVOPASS hizmetini, diğer internet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak ADVOPASS hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

 

5.3.7. KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME’ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

 

5.4. KULLANICI, ADVOPASS’nin bir parçası olan UYGULAMA ve şifreleme sistemine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir ve hiçbir şekilde ADVOPASS kapsamında sakladığı dosyaları ve içerikleri kullanarak ADVOPASS’nun, üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya yasaya aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir. Aksi takdirde KULLANICI işbu SÖZLEŞME’nin ADVOPASS’nun tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve ihlali nedeniyle doğan zararların tazmininden ADVOPASS ve hak sahibi üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5. ADVOPASS, KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya yüklenen hiçbir İÇERİK’ten ve/veya İÇERİK’ler üzerinden gerçekleştirilen hiçbir fiilden sorumlu değildir. ADVOPASS’nun UYGULAMA’ya HESAP ve/veya ALT HESAP KULLANICI’ları tarafından yüklenen İÇERİK’e, yalnızca KULLANICI’nın talebi ile bakım ve destek hizmetinin sağlanması için gerekli olan hallerde sınırlı erişim sağlayacaktır.

 

5.6. KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya yüklenen İÇERİK, VERİ MERKEZİ’nde kurulu olan BULUT üzerinde saklanacaktır.

 

5.7. GÜN DANIŞMANLIK KULLANICI’nın UYGULAMA’yı kullanırken eklediği İÇERİK üzerinden ADVOPASS’nin kendi ürettiği verileri, anonimleştirilmiş olarak istatistiki raporlar üretmek, sektörel analizler yapmak, UYGULAMA kapsamında yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi amaçlarla kullanabilecek, işleyebilecek, üçüncü kişilerin kullanımına sunabilecek veya satabilecektir. KULLANICI’nın İÇERİK üzerindeki hakları saklı olmak kaydıyla, anonimleştirilen bu veriler ve bu veriler kullanılarak meydana getirilen her türlü çıktı üzerindeki fikri mülkiyet hakları ADVOPASS’ya aittir.

 

5.8. İşbu SÖZLEŞME’deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI’ya ADVOPASS hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından ADVOPASS hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

5.9. KULLANICI, ADVOPASS’yi bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, ADVOPASS’nun söz konusu dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, ADVOPASS’nun üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı için KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve ADVOPASS’nun talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5.10. KULLANICI, kendilerine ALT HESAP tahsis edilerek UYGULAMA’yı kullanan tüm KULLANICILARIN işbu SÖZLEŞME hüküm ve koşullarına riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

 

 

6.1. KULLANICI, aşağıdaki HİZMET PAKETLERİNDEN birini seçerek UYGULAMA’dan faydalanabilecektir:

 

6.1.1. Bireysel Paket: Bireysel kullanıcılar için tasarlanmış bir pakettir. KULLANICI, bu paketi tercih etmesi halinde HESAP’ı yalnızca kendisi kullanabilir ve başkalarına ALT HESAP tanımlayamaz. güncel paket ücreti ve sunulan hizmetler www.ADVOPASS.com ’da belirtilmektedir.

 

6.1.2. Standart Paket: Birden fazla çalışanı olan ŞİRKET’ler için tasarlanmış bir pakettir. KULLANICI, bu paketi satın alması halinde, kendisine açılan HESAP kapsamında, Kullanıcı sayısına ve hizmet paketine uygun olarak, ödeyeceği ücret karşılığında, seçtiği sayıda KULLANICI için ALT HESAP tanımlayabilir. güncel paket ücreti ve sunulan hizmetler www.ADVOPASS.com ’da belirtilmektedir.

 

6.1.3. Profesyonel Paket: Birden fazla çalışanı olan ŞİRKET’ler için tasarlanmış bir pakettir. KULLANICI, bu paketi satın alması halinde, kendisine açılan HESAP kapsamında, Kullanıcı sayısına ve hizmet paketine uygun olarak, ödeyeceği ücret karşılığında, seçtiği sayıda KULLANICI için ALT HESAP tanımlayabilir. güncel paket ücreti ve sunulan hizmetler www.ADVOPASS.com ’da belirtilmektedir.

 

6.2. KULLANICI ihtiyacına göre yukarıda yer verilen paketlerden birini seçmesi sonrası ilgili pakete ilişkin belirlenen ücretleri kabul ettiği dönem kapsamında (1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık) olarak kredi kartı ile peşinen ödeyecektir. İlgili paket ücreti, KULLANICI’nın, SITE’den yönlendirilen ödeme alt yapısı ile kullanacağı kredi kartından seçilen döneme ilişkin toplam ücret tutarı ile sınırlı olmak üzere tahsil edilecektir. KULLANICI, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

 

6.3. KULLANICI’nın HİZMET PAKETİ dönemi sonunda yeni bir HİZMET PAKETİ satın almaması veya paket ödemesini zamanında ve eksiksiz yapmaması durumunda ilgili ödemeler yapılıncaya dek KULLANICI’nın UYGULAMA’ya erişimi ADVOPASS tarafından askıya alınabilir. Bu durumda KULLANICI, işbu SÖZLEŞME madde 13’te yer alan çıkış prosedürlerinin uygulanabileceği hususunda bilgilendirilmiştir.

 

6.4. ADVOPASS, paket ücretlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haiz olup güncel fiyatlar www.ADVOPASS.com adresinde yer alacaktır, KULLANICI’ya bildirilecek ve KULLANICI’nın bir sonraki dönem için alımında geçerli olacaktır.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

7.1. www.ADVOPASS.com adresi, SİTE ve UYGULAMA içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere www.ADVOPASS.com , SİTE ve UYGULAMA üzerinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu her türlü mali, manevi ve ticari haklar, fikri mülkiyet ve menfaat GÜN DANIŞMANLIK’a aittir. SÖZLEŞME , www.ADVOPASS.com , ve SİTE’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm www.ADVOPASS.com , SİTE ve UYGULAMA’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin KULLANICI’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. ADVOPASS, GÜN DANIŞMANLIK’ın kendisine tahsis etmiş olduğu münhasır lisans kapsamında, KULLANICI’ya hizmetlerden yararlanabilmesi için UYGULAMA üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım hakkı dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları GÜN DANIŞMANLIK’a aittir ve KULLANICI’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı, ADVOPASS’nun ve/veya GÜN DANIŞMANLIK’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

 

7.2. UYGULAMA kapsamında KULLANICI’ya sunulan ve/veya gelecekte sunulacak olan doküman şablonları, GÜN DANIŞMANLIK bünyesinde orijinal olarak üretilmiş, geliştirilmiş ve elektronik olarak işlenebilir hale getirilmiş olup yaratıcısının hususiyetini taşıyan bu belgeler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser hakkı sahipliğinden doğan her türlü hak GÜN DANIŞMANLIK’a aittir ve ADVOPASS, GÜN DANIŞMANLIK’ın kendisine tahsis ettiği münhasır lisans hakkı kapsamında, bu belgeleri, KULLANICI’nın kendisi ve müvekkilinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanımı konusunda sınırlı bir izin vermektedir. Bu belgelerin, bu amaçlar dışında, bağımsız olarak kullanılması, çoğaltılması başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve sair mevzuat kapsamında hukuki ve/veya cezai yaptırımlara tabiidir. KULLANICI’nın kullanımına sunulan bu belgelerin içeriği hukuki tavsiye veya hukuki mütalaa olarak yorumlanamaz. ADVOPASS, KULLANICI’ya örnek mahiyetinde sunulan bu belgelerin içeriğinin kesin doğru olduğunu taahhüt etmemektedir. KULLANICI’nın bu belgelerden yararlanmak istemesi halinde, somut olayın özelliklerine göre değiştirmesi tamamen kendi sorumluluğundadır.

 

7.3. KULLANICI, doğrudan ya da dolaylı olarak, UYGULAMA’nın kaynak kodunu, amaç programını, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulama, doküman ya da veri üzerinde ters mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, sökmemeyi veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri UYGULAMA’dan, UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan UYGULAMA ya da herhangi bir UYGULAMA’dan kaldırmamayı, UYGULAMA’ya ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulamaya bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler oluşturmamayı; UYGULAMA ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulamayı kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul eder.

 

7.4. Ayrıca KULLANICI’nın UYGULAMA veya GÜN DANIŞMANLIK sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya UYGULAMA, GÜN DANIŞMANLIK ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, UYGULAMA ile UYGULAMA’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların UYGULAMA’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya UYGULAMA’ya orantısız yük bindirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; UYGULAMA’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, GÜN DANIŞMANLIK sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

 

7.5. KULLANICI, hiçbir şekilde ve nedenle UYGULAMA’yı ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde UYGULAMA’nın kaynak koduna ulaşma, eser oluşturma hakkına sahip değildir.

 

7.6. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, ADVOPASS’nin kullanımı sırasında ADVOPASS’nin kullanım amaçları dışında kalan, GÜN DANIŞMANLIK’ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya GÜN DANIŞMANLIK’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

 

7.7. İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi, KULLANICI’nın gizlilik ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili yükümlülükleri herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın yürürlükte kalacaktır.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

8.1. ADVOPASS, (i) ADVOPASS’de yer alan herhangi bir verinin maruz kalacağı kayıp veya hasarlardan ya da herhangi bir dosya, uygulama, teçhizat veya verideki dolaysız, özel, kazai, zincirleme veya taksiri hata, bozulma ve hasarlardan, veya (ii) ADVOPASS’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet hakkı ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. ADVOPASS, ADVOPASS üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun gördüğü diğer değişiklikleri yapma yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI’ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

 

8.2. UYGULAMA 2008 yılından beri geliştirilmekte ve iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. UYGULAMA, KULLANICILARIN kullanımına sunulmadan önce denetlenmekte ve sızma testi, güvenlik testi gibi gerekli tüm testlerden geçirilerek, UYGULAMA’nın kararlaştırılan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Ancak şu kadar ki, ADVOPASS, UYGULAMA’nın ve yazılımlarının tümüyle kusursuz, hatasız, kesintisiz, mükemmel olduğu ve KULLANICI’nın genel ve/veya özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve/veya açık veya zımni taahhütte bulunmaz.

 

8.3. ADVOPASS, donanım veya işletim sistemi arızasından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve KULLANICI hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

 

8.4. KULLANICI, UYGULAMA’nın uyarlamasının yapılabilmesi ve uygulanabilmesi için belirtilen teknik alt yapı ve diğer koşulları sağlayacağını, ADVOPASS’nun yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

8.5. KULLANICI, ADVOPASS’nun kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan ADVOPASS’yu sorumlu tutmayacağını kabul eder.

 

8.6. KULLANICI, UYGULAMA üzerinden ADVOPASS’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ADVOPASS’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

8.7. KULLANICI, UYGULAMA üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ADVOPASS’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, ADVOPASS’nun UYGULAMA’nın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, UYGULAMA’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

8.8. KULLANICI, ADVOPASS ile ilgili olarak temin edilen tüm hizmetleri riskleri ile kabul ederek kullanacağını kabul eder. ADVOPASS’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, ADVOPASS’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

8.9. KULLANICI, ADVOPASS’nin kodlarında veya datalarında yapacağı herhangi bir değişiklikten yasal olarak sorumludur.

 

8.10. ADVOPASS’nin kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu Uygulamalara dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan ADVOPASS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

8.11. ADVOPASS, yasadışı içeriğin barındırılması ve/veya herhangi bir yolla paylaşılması durumunda sorumlu değildir. Yedeklenen ve saklanan dosyaların içeriğinden KULLANICI sorumludur.

 

8.12. ADVOPASS’nun işbu SÖZLEŞME kapsamında KULLANICI nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda UYGULAMA’ya ilişkin olarak işbu SÖZLEŞME kapsamında KULLANICI tarafından ödenmiş son 1 (bir) aylık döneme tekabül eden toplam bedelle sınırlı olacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP

 

9.1. Taraflar iradeleri dışında olan ve iradi olarak önlenemeyen, çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen deprem, sel gibi doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev ve lokavt, salgın hastalık, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar veya herhangi bir kanun, emir, mevzuat veya düzenleme gibi Tarafların kontrolü haricinde vuku bulunan haller, iki Taraf için mücbir sebep sayılır. Türkiye’de ve/veya KULLANICI’nın ADVOPASS’ye erişim sağlamak istediği veya ADVOPASS veri tabanının bulunduğu/depolandığı ülke/bölgede doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, altyapı ve internet arızaları, enerji arıza ve kesintileri gibi mücbir sebep hallerinde gerçekleşen olası veri kayıplarından ve işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesi veya ifa edilmemesi nedeniyle ADVOPASS sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ADVOPASS aleyhine, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ADVOPASS’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

9.2. Sözleşme kapsamında, Tarafların hiçbiri, tazminat yükümlülükleri hariç olmak üzere, Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememekten veya gecikmeden dolayı sorumlu tutulmazlar. Tarafların sorumlu tutulmamaları için yükümlülüğü yerine getirmemenin veya gecikmenin, makul tedbirlerin alınmış olmasına rağmen önlenemeyecek nitelikte olması zorunludur.

 

9.3.Her bir Taraf Mücbir Sebebe dayanarak yükümlülükten kurtarılmasını isteyebilir. Bunun için sorumluluktan kurtulmak isteyen tarafın aşağıdaki eylemleri yapması gereklidir;

 

9.3.1. Zaman kaybetmeden, yükümlülükten kurtulma talebini Mücbir Sebep oluşturan olayın detaylarını, etkisinin ne kadar süreceğine dair tahminleri, yükümlülüğünü nasıl etkileyeceğine dair tahminlerini ve Mücbir Sebebin etkilerini azaltmak için yapılması gereken tedbir önerileri ile birlikte karşı tarafa bildirmek,

 

9.3.2. Mücbir Sebebi oluşturan olayın etkilerini azaltmak ve bir an önce yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayabilmek için gereken makul bütün eylemleri mümkün olduğunda çabuk yerine getirmek.

 

9.4. Bu madde uyarınca Taraflar 60 (altmış) günden fazla süreyle yükümlülükten kurtulursa, bu Sözleşmeyi diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirebilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

10.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası amacı ile diğer Taraf’ın temsilcilerinin ya da çalışanlarının kimlik ve iletişim verisi gibi kişisel verilerinin işleneceği konusunda mutabıktır ve her bir Taraf, kendi çalışan ve/veya temsilcilerini bu konuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda her bir Taraf veri sorumlusu olarak işleyeceği bu kişisel veriler bakımından, diğer Taraf çalışanını ya da temsilcini ilk temasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatacağını kabul ve beyan eder.

 

10.2. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Taraflar gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almayı taahhüt eder. KULLANICI, UYGULAMA kapsamında işleyeceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI ilgili kişilere veri sorumlusu olarak ilgili kişileri UYGULAMA kapsamında işleme faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür ve ilgili kanun ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

10.3. ADVOPASS, işbu Sözleşme kapsamında veri işleyen sıfatı ile yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacı ile ve kapsamında sunulan UYGULAMA vasıtasıyla vereceği hizmetler kapsamında, veri işleyen olarak KULLANICI tarafından işlenen kişisel verileri işleyecek, kural olarak hizmetlerin ifası amacı haricinde, İÇERİK’e ve dahilindeki kişisel verilere erişimi kesinlikle mümkün olmayacaktır. ADVOPASS tarafından kişisel verilerin Sözleşme’nin ifası amacı dışında işlenmesi, 3. Kişilerle paylaşılması, reklam, satış ve benzeri amaçlarla kullanılması söz konusu olmayacaktır.

 

10.4. ADVOPASS, kişisel verileri, İlişkide açıkça yetkilendirildiği haller veya bu tür verilerin açıklanmasının kanun, yönetmelik dahil mevzuat veya idari makam kararları ve/veya Sözleşme’nin gerektirdiği haller dışında, üçüncü kişilere hiçbir zaman açıklamayacak ve aktarmayacaktır.

 

10.5. ADVOPASS, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi kişisel verilerine ilişkin olarak çeşitli haklarının bulunduğunun farkındadır. İlgili kişilerin bu hakları kullanmaları halinde, buna ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde KULLANICI’nın bu kapsamda ileteceği talepleri dahilinde işlem yapacağını beyan ve taahhüt eder.

 

10.6. ADVOPASS, KULLANICI tarafından kendisine iletilen kişisel verilere izinsiz erişim olması halinde; ilgili erişimi engellemek, söz konusu erişimin ilgili kişilere vereceği zararın azaltılması veya mümkünse yok edilebilmesini sağlamak için her türlü makul çalışmayı ve düzeltici işlemi derhal yapacak ve yapılan bu çalışmaların kaydını tutarak, Kullanıcı’nın talebi halinde bu kayıtları Kullanıcı’ya verecektir. ADVOPASS, ayrıca Kurul’a ve ilgili kişilere yapılacak bildirimlerin hazırlanması konusunda Kullanıcıya gerekli her türlü bilgileri vereceğini taahhüt eder. ADVOPASS, Kurul’un söz konusu izinsiz erişim ile ilgili Kullanıcı’dan birçok bilgi talep edebileceğinin, bu bilgilerin herhangi bir güvenlik eksikliği olup olmadığına ilişkin de olabileceğinin farkındadır ve Kurul tarafından Kullanıcı’dan talep edilen tüm bu bilgileri Kullanıcıya vermekle yükümlüdür. ADVOPASS tarafından UYGULAMA kapsamında tutulan kişisel verilere, ADVOPASS’nun kusuru sebebiyle yetkisiz erişim durumunda; Kullanıcı ilgili kişilerin zararını tazmin etmek zorunda kalırsa (kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonucunda), ADVOPASS kesinleşmiş mahkeme kararına binaen söz konusu tazminat tutarını KULLANICI’ya ödeyecektir.

 

10.7. ADVOPASS, herhangi bir güvenlik ihlalinden haberdar olması halinde bu durumu öğrenir öğrenmez mümkün olan en kısa sürede KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

11. İÇERİK’İN KORUNMASI VE BAKIM & DESTEK HİZMETLERİ

 

11.1. ADVOPASS’ye giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen ADVOPASS kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ADVOPASS sorumlu değildir.

 

11.2. ADVOPASS’ye yüklenen İÇERİK ve İÇERİK’in UYGULAMA’nın düzgün ve etkin işleyeceği şekilde doğru ve düzenli olarak yüklenmesi, KULLANICI’nın sorumluluğundadır. İÇERİK’in gerektiği şekilde yüklenmemiş olması sebebiyle, UYGULAMA’nın amacına uygun hizmeti verememesinden ADVOPASS sorumlu değildir.

 

11.3. ADVOPASS’nun, KULLANICI’nın talebi kapsamında sunacağı Bakım & Destek hizmetleri dışında, İÇERİK’e herhangi bir erişimi bulunmayacaktır. İÇERİK’in, VERİ MERKEZİ’nde güvenli olarak saklanması için gerekli makul önlemler ADVOPASS tarafından alınmış ve/veya tedarikçisine aldırılmıştır.

 

11.4. KULLANICI, UYGULAMA’nın kullanımı sırasında karşılaştığı aksaklıkları ADVOPASS’ya bildirecek ve UYGULAMA hakkında geri bildirimde bulunacaktır.

 

11.5. ADVOPASS, aşağıda belirtilen bakım ve destek hizmetlerini, kendisine bildirilen sorunun, öncelik ve önem sırasına göre işleme alarak aşağıdaki şekilde çözmeyi taahhüt eder:

 

11.5.1. Hizmetler, mesai saatleri içinde (09:00–18:00) arasında, rapor edilen hatanın aciliyet ve öncelik sırasına göre ADVOPASS tarafından belirlenen sıra içerisinde sunulacaktır.

 

11.5.2. Hata düzeltmeleri ile ilgili sorunun giderilmesi için, KULLANICI’nın sisteme dışarıdan müdahale etmemiş olması gerekmektedir.

 

11.5.3. ADVOPASS, rapor edilen teknik aksaklığa göre; uzaktan bağlantı yöntemi ve/veya gerekli gördüğü durumda telefonla canlı müdahalede bulunabilecektir. KULLANICI, rapor edilen aksaklığın giderilmesi için ADVOPASS’nun, UYGULAMA’ya dışarından erişim yapmasını ve bu amaç kapsamında İÇERİK’e de erişim sağlamasına izin vereceğini taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın dışarıdan erişime izin vermemesi halinde, sorunun devam etmesinden ADVOPASS sorumlu değildir.

12. SÜRÜM / VERSİYON DEĞİŞTİRME, TEKNİK DESTEK VE KİŞİSELLEŞTİRME

 

12.1. ADVOPASS, önceden haber vermeksizin UYGULAMA’da ve UYGULAMA dokümanlarında değişiklikler yapma, UYGULAMA’nın yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma ve KULLANICILARDAN gelen geri bildirimler çerçevesinde UYGULAMA’yı geliştirme hakkına sahiptir. Ancak söz konusu geliştirmeleri yaparken KULLANICI, ADVOPASS’nun KULLANICI’nın talebi ve/veya onayı ile bağlı olmadığı konusunda mutabıktır.

 

12.2. UYGULAMA, ADVOPASS tarafından kurgulandığı şekliyle KULLANICI’ya kullandırılmaktadır. Taraflarca açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça UYGULAMA çerçevesinde herhangi bir kişiselleştirme hizmeti verilmez. KULLANICI’nın UYGULAMA’nın kişiselleştirilmesine ilişkin herhangi bir talebi olur ise, bu isteğini ADVOPASS’ya iletebilecek ve söz konusu hizmet, ücret ve hizmet koşulları üzerinde mutabık kalınması karşılığında verilecektir.

13. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ – ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ

 

13.1. İşbu SÖZLEŞME uyarınca ADVOPASS’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın ADVOPASS’yi kullanmayı sona erdirmesi ve çıkış talimatlarına uyarak HESABI sona erdirmesi (b) KULLANICI’nın ADVOPASS ile arasındaki SÖZLEŞME’nin ve/veya ilgili eklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile işbu madde kapsamında düzenlenen çıkış prosedürüne uygun şekilde sona erer. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’yi 3 (üç) ay önceden yazılı önel vermek suretiyle her zaman feshetme hakkını saklı tutar. SÖZLEŞME’nin feshi halinde ADVOPASS tarafından ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

 

13.2. ADVOPASS, KULLANICI’nın yasadışı veri saklaması ve paylaşması, faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, herhangi bir şekilde yasalara aykırı davranması ve/veya işbu SÖZLEŞME hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde sağlanan hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya sürekli olarak askıya alabilir veya tek taraflı olarak SÖZLEŞME’yi derhal feshedebilir. KULLANICI, söz konusu hallerde ADVOPASS aleyhine herhangi bir hak iddia edemez ve tazminat talebinde bulunamaz.

 

13.3. Sözleşme’nin KULLANICI tarafından feshedilmesi halinde, KULLANICI ilgili döneme ait kalan ücretlerin iadesini talep edemeyecektir.

 

13.4. KULLANICI’nın hâlihazırda kullanmakta olduğu paketten bir alt pakete geçmesi halinde de, ilgili döneme ait kalan ücretlerin tutarların (ücret farkının) iadesini talep edemeyecektir. Seçilen yeni pakete uygun ödeme tutarı, seçilen sonraki dönemden itibaren geçerli olacaktır ve peşinen tahsil edilecektir.

 

13.5. KULLANICI bu SÖZLEŞME’nin her ne sebeple olursa olsun, sona ermesi (deneme süresinin sona ermesi ve UYGULAMA’nın satın alınmaması durumu da dahil) üzerine UYGULAMA’ya erişimi ve kullanımı 1 (bir) hafta süre ile devam edecektir. SÖZLEŞME’nin sona ermesini takiben devam eden 1 (bir) haftalık kullanım süresinin sonunda, KULLANICI tarafından paket seçimi ve ödemenin yapılmaması durumunda, GUNCREPRO KULLANICI’ya yazılı olarak UYGULAMA üzerinde depoladığı tüm İÇERİĞİ 30 (otuz) gün içerisinde almayı (export etmeyi) ihtar eder ve KULLANICI söz konusu 30 (otuz) gün içerisinde UYGULAMA içinde bulunan tüm İÇERİĞİ almayı (export etmeyi) kabul, beyan ve taahhüt eder. UYGULAMA’dan çıkartılmasına imkan verilen ve fakat KULLANICI tarafından söz konusu 30 (otuz) gün süre içerisinde alınmayan KULLANICI İÇERİĞİ ADVOPASS tarafından sürenin sonunda otomatik olarak silinecektir. Bu silinme işlemi KULLANICI’ya herhangi bir talep veya tazminat hakkı doğurmayacaktır. 30 (otuz) gün sonunda kullanıcı dosyaları otomatik olarak silindiğinde, sistemde kayıtlı e-posta adresine otomatik olarak “üyeliğiniz iptal edilmiştir ve İÇERİĞİNİZ silinmiştir” e- maili gönderilecektir.

 

13.6. Herhalde, ADVOPASS SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine silinen KULLANICI verilerini, KULLANICI’nın yazılı talebi üzerine ve ücreti karşılığında, UYGULAMA’nın yeniden kullanılması şartı ile, SÖZLEŞME’nin sona ermesini takiben en fazla 6 (altı) ay içerisinde geri yükleyebilir. SÖZLEŞME’nin sona ermesinden 6 (altı) ay sonra, KULLANICI verileri yok edilmiş olacaktır ve içeriğin geri getirilmesi söz konusu olmayacaktır.

 

14. TÜKETİCİ OLAN KULLANICILARA İLİŞKİN EK HÜKÜMLER

 

14.1. CAYMA HAKKI

 

14.1.1. UYGULAMA, ilk 14 (ondört) gün için tüm KULLANICILAR’ın kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 

14.1.2. KULLANICI; UYGULAMA’nın kullanılması için paket satın alarak kendisine KULLANICI HESABI oluşturulması tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, ADVOPASS’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. KULLANICI, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

 

Cayma hakkı bulunan hallerde KULLANICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 (ondört) günlük süre içinde ADVOPASS'ya sales@ADVOPASS.com e-posta adresi üzerinden yöneltmiş olması yeterlidir.

 

14.2. KULLANICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

 

İşbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli/yetkilidir. KULLANICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse ADVOPASS'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

 

14.3. YÜRÜRLÜK

 

14.3.1. KULLANICI, Site üzerinden SÖZLEŞME’yi kabul ederek ve seçtiği hizmet Paketine ilişkin ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu SÖZLEŞME’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

14.3.2. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan SİTE’de yer alan ön bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu UYGULAMA’nın temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını Site'de elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek UYGULAMA’yı sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 

14.3.3. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, KULLANICI'nın ADVOPASS'ya bildirdiği e-mail adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

15. DİĞER HÜKÜMLER

 

15.1. İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin yerine getirilmesi ve yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü Türk Hukukuna tabi olacak ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.

 

15.2. Şayet işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, bu kısım bu çerçevede SÖZLEŞME’nin kısmı sayılmaz ve SÖZLEŞME’nin diğer maddelerinin hukukiliğini, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümleri yürürlüğünü ve etkisini sürdürür, meğerki işbu hükmün uygulanması TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’deki ticari niyetlerini ve amaçlarını ortadan kaldırsın.

 

15.3. ADVOPASS, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

 

15.4. İşbu Sözleşme kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda HMK Madde 193 uyarınca ADVOPASS’nun kayıtları (elektronik ortamda tutulan kayıtlar dahil) delil kabul edilecektir.

 

15.5. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak ve ancak yazılı olması ve ADVOPASS tarafından kabul edilmesi şartı ile geçerli olacaktır.

 

15.6. İşbu SÖZLEŞME içinde kullanılan bölümler ve başlıklar SÖZLEŞME’nin yapısı ile ilgili olup içeriğine etki etmez.

16. YÜRÜRLÜK

 

İşbu SÖZLEŞME’nin KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanması durumunda KULLANICI, SÖZLEŞME’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME bahsi geçen onay işlemi ile beraber ödemenin yapılması akabinde yürürlüğe girecektir.